КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Съставабв

Председател:

Иванка Благоева

 • Кабинет 306, Корпус 3
 • Телефон: 054/830 495, вътр. 151

Факултет по хуманитарни науки

 • Димитричка Димитрова Тодорова – 3 курс, Английска филология
 • Йълдъз Мустафа – 3 курс, Българска филология
 • Мехмед Сали Карасали – 4 курс, Английска филология
 • Енгин Ерханов Исмаилов – 4 курс, Журналистика
 • Зорница Костадинова Шишкова – 1 курс, Руска филология и социална работа
 • Васил Петров Стоянов – 1 курс, Руска филология и социална работа
 • Стела Тодорова Иванова – 1 курс, Българска филология
 • Георги Христов Ангелов – 4 курс, История и география

Факултет по природни науки

 • Петранка Антонова Атанасова – 4 курс, География и биология
 • Величка Антонова Атанасова – 4 курс, География и биология
 • Атче Ахмедова Мюджюлетова – 4 курс, Биология и физика
 • Евгени Цонков Костадинов – 1 курс, Растителна защита
 • Мерве Джеват Топал – 4 курс, География и биология
 • Симона Илкова Вълкова – 4 курс, Екология и опазване на околната среда
 • Илияна Колева Колева – 1 курс, Медицинска химия

Факултет по математика и информатика

 • Георги Дианов Георгиев – 3 курс, Компютърна информатика
 • Хатидже Ахмедова Далова – 4 курс, Компютърна информатика
 • Байрямали Фикрет Мехмед – 3 курс, КИТ
 • Айше Али Молаа – 4 курс, Математика и информатика
 • Емре Синан Себахтин – 2 курс, КИТ

Педагогически факултет

 • Ангел Красимиров Георгиев – 2 курс, РКССД
 • Емел Нагиханова Бейтулова – 4 курс, Логопедия
 • Иванка Филипова Благоева – 4 курс, Социална педагогика
 • Теодора Филипова Неделчева – 4 курс, Социална педагогика
 • Ажда Метинова Османова – 3 курс, ПУП
 • Захари Огнянов Дамянов – 3 курс, ПОФВ
 • Светлана Дончева Александрова – 4 курс, Социална педагогика
 • Габриела Боянова Здравкова – 4 курс, Социална педагогика
 • Джевадие Джеват Хасан – 3 курс, ПУНУП
 • Ванина Ангелова Ангелова – 4 курс, Социална педагогика
 • Йорданка Рачева Стоянова – 3 курс, ПДИН
 • Тодорка Рачева Стоянова – 4 курс, Специална педагогика

Факултет по технически науки

 • Ибрям Сюлейманов Ахмедов – 4 курс, КИС
 • Мирела Стоянова Добрева – 1 курс, Геоматика
 • Симеон Стефанов Симеонов – 4 курс, Инженерна логистика
 • Ефтим Вергиниев Кирчев – 1 курс, Геодезия
 • Максим Вартан Вартанян – 4 курс, Геодезия

Колеж Добрич

 • Милена Иванова Миленова – 1 курс, НУПЧЕ
 • Звезделина Димитрова Великова – 2 курс, ИИТ
 • Красимира Атанасова Георгиева – 2 курс, Растителна защита