КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Стипендииабв

Боряна Петрова – главен специалист по социално-битови въпроси на студенти

Кабинет: 310, Корпус 3, ет. 3

Телефон:  +359 54 830 952

Телефон: +359 54 830 495, вътр. 171

E-mail:  b.petrova@shu.bg

СЪОБЩЕНИЕ

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ЦЕЛОГОДИШНА СТИПЕНДИЯ (МАЙКИ ИЛИ БАЩИ С ДЕЦА ДО 6-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, СТУДЕНТИ БЕЗ РОДИТЕЛИ И СТУДЕНТИ С ТЕЛК РЕШЕНИЕ), ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ЗАВЕРЕНО УВЕРЕНИЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2019/20 г. В СРОК ДО 15.02.2020 г. В КОРПУС 3, ЕТ. 3, СТ. 310 - ПРИ ГЛ. СПЕЦ. БОРЯНА ПЕТРОВА.

 

Заповед за условията и критериите за предоставяне на стипендии за летния семестър на уч. 2019/2020 г.

Класиране на студенти, обучаващи се в специалности от приоритетни направления - Шумен

Класиране на студенти, обучаващи се в магистърска степен в специалности от приоритетни направления - Шумен

Класиране на студенти, редовно обучение, бакалавър - Шумен

Класиране на студенти - магистри - Шумен

Класиране на студенти от Колеж - Добрич

Класиране на студенти, обучаващи се в приоритетни направления - Колеж - Добрич