КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Академичен съветабв

 Структурен състав:

Структурно звено Брой членове
Ректор 1
ФХН 6
ФПН 5
ФМИ 4
ПФ 6
ФТН 3
Колеж - Добрич 1
ДИКПО - Варна 1
Админ. персонал 2
Студенти и докторанти
6

 

СЪСТАВ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ

(мандат 2019 г.- 2023 г. след ОС на ШУ, проведено на 25.10.2019 г.)

проф. д.и.н. Георги Велков Колев - Председател на АС и Ректор на ШУ

 

ФХН

1. проф. д-р Веселин Божков Панайотов
2. доц. д-р Константин Трендафилов Константинов
3. доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева
4. доц. д-р Стефан Маринов Минков
5. доц. д-р Стефка Янчева Петкова-Калева
6. доц. д-р Тодор Райчев Тодоров

 

ФПН

8. проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова>-Иванова
9. проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев
10. доц. д-р Петинка Радева Галчева
11. доц. д-р Росица Цанкова Владева
12. доц. д-р Росица Димитрова Давидова-Маджарова

 

ФМИ

13. доц. д-р Вежди Исмаилов Хасанов
14. доц. д-р Корнелия Тодорова Цонева
15. доц. д-р Радостина Петрова Енчева
16. доц. д-р Теодоси Кирилов Теодосиев

 

ПФ

17. проф. Димитър Николов Чолаков
18. доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова
19. доц. д-р Росица Петрова Михайлова
20. доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров
21. доц. д-р Чавдар Николаев Стойчев
22. доц. д-р Янна Павлова Рускова

 

ФТН

23. доц. д-р Христо Атанасов Христов
24. доц. д-р Огнян Момчилов Фетфов
25. доц. д-р Нели Стойчева Димитрова

 

ДИКПО - ВАРНА

    26. доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска

 

КОЛЕЖ - ДОБРИЧ

27. проф. д.м.н. Николай Иванов Янков

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

28. д-р Николай Янков Николов – пом.-ректор
29. Анка Каменова Стоянова – гл. счетоводител

 

СТУДЕНТИ

30. Дона-Мария Станиславова Дерменджиева – 1 курс, ПОИИ
31. Иванка Филипова Благоева - 1 курс, Социално консултиране
32. Симона Валентинова Василева - 1 курс, ИПО
33. Симона Илкова Вълкова – 4 курс, ЕООС
34. Стела Тодорова Иванова – 2 курс, БФ
35. Теодора Филипова Неделчева - 1 курс, Социално консултиране