КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА НА ШУабв

проф. д.ф.н. ЗДЕНЕК УРБАН

Чешки българист и славист, литературен и културен историк, професор в Карловия университет, Прага, Чехия

акад. д.ф.н. АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВИЧ ПАНЧЕНКО

Един от най-известните руски филолози, изследовател на руската литература и култура на границата между Средновековието и Новото време. Научната биография на А. М. Панченко е свързана изцяло с Института за руска литература към Руската академия на науките в Санкт Петербург, където той е работил повече от 40 години. 

проф. д-р ДЖОН ДЖЕЙН

Известен английски математик с принос в областта на взаимодействието между геометрични, набор от теоретично-топологични и измерително-геометрични свойства, организатор на Международната олимпиада по математика за студенти, провеждана в България от 1993 година насам. Професор по математика в Университетски колеж, Лондон, Великобритания

проф. д-р ХОРСТ ЛАНГЕ

Известен немски физик с принос в областта на оптичните свойства на полупроводниците. Хумболтов университет, Берлин, Германия

проф. д-р ХЕРВИГ АЛДЕНХОВЕН

Виден швейцарски теолог, доктор по богословие. Декан на Старокатолическия факултет при Държавния университет в Берн, Швейцария

проф. д.ф.н. ВИКТОР ВАСИЛИЕВИЧ БИЧКОВ

Специалист в областта на православната естетика, на византийската патристика, на византийската и староруската култура и на съвременната художествена култура. Работи в Московския Институт за философия към Руската академия на науките (РАН), където в момента е главен научен сътрудник. Изтъкнатият учен е член на Академията за хуманитарни изследвания в Москва, на Международната асоциация на естетиците, на Асоциацията на руските изкуствоведи и на Съюза на московските художници.

проф. д.ф.н. СТЕФАНА ДИМИТРОВА

Авторитетен специалист в областта на общото езикознание и на русистиката, дългогодишен ръководител на Катедрата по руски език в Шуменския университет. Работи в Института за български език при БАН. Проф. Димитрова е един от четиримата български членове на Европейското лингвистично дружество и единственият български член на Американското лингвистично дружество. 

проф. ТОЙОО АСАКАВА

Виден диригент с принос в изучаването и популяризирането на българската музика и на творчеството на Панчо Владигеров. Музикална академия, Токио, Япония

проф. д.ф.н. ТОНЧО ЖЕЧЕВ

Един от най-значимите български учени, наричан последния енциклопедист в българската хуманитаристика, литературовед, изследовател на българското самосъзнание и на „страстите български“, тълкувател на българското духовно наследство и на българската същност. Член-кореспондент на Българската академия на науките

проф. СОНЯ РУВ-УВАЛИЕВА

Английски учен хуманитарист с принос в областта на педагогиката и на чуждоезиковото обучение. Кралски колеж, Лондон, Великобритания

проф. д.ф.н. ВЛАДИМИР ШКОДРОВ

Световноизвестен учен със забележителни постижения в областта на астрономията, дългогодишен преподавател в Шуменския университет и негов ректор. Директор на Института за обучение на докторанти на Българската академия на науките

проф. д-р СТЕФАН МУТАФОВ

Заслужил изследовател в областта на специалната педагогика, един от деканите на Педагогическия факултет на Шуменския университет, създател и пръв ръководител на Катедрата по специална педагогика и социагогика. Тракийски университет, Стара Загора

проф. д.и.н. ТОТЮ ТОТЕВ

Виден български археолог, историк и теолог, един от основателите на специалностите "История", "Теология", "Археология" в Шуменския университет, дългогодишен преподавател и негов ректор

чл.-кор. проф. д-р ТОДОР БОЯДЖИЕВ

Виден български езиковед със специални приноси в областта на българската диалектология, фонетика и лексикология, дългогодишен преподавател в Шуменския университет, негов ректор и ръководител на Катедрата по български език. Софийски университет “Св. Климент Охридски” и Българска академия на науките.

проф. ПЕТЪР ПАШОВ

Виден български езиковед с приноси във всички областта на съвременния български език, езиковото образование и езиковата култура. Пръв зам.-ректор на Шуменския университет и пръв ръководител на Катедрата по български език. Професор по съвременен български език в СУ “Св. Климент Охридски”

проф. д-р ЕКХАРД ВАЙЕР

Немски палеославист. Занимава се с проучване, издаване и популяризиране на старобългарското културно наследство и специално на произведенията на преславските книжовници от IX – X век. Преподавател във Факултета по славянски филологии в университета “Алберт Лудвиг”, гр. Фрайбург, Германия

проф. д-р АНАСТАСИЯ АТАНАСОВА-ВУКОВА

Изявен специалист в областта на музикалната психология, педагогиката на ранното детство, изкуството за деца, дидактиката на висшето образование. Дългогодишен преподавател в Шуменския университет с активен принос за укрепването на неговия Педагогически факултет и на Колеж – Добрич.

д-р ЖАН ДЮВЕРНУА

Френски богослов, латинист и специалист по римско право, изследовател на българските земи през римската и византийската епоха. Председател на Академията на науките в Тулуза, Франция

д-р АХМЕД ДОГАН

Български политик, основател и председател на Движението за права и свободи, кандидат на философските науки и научен сътрудник в Института по философия към Българската академия на науките

проф. УДО СИМОН

Немски математик с високи постижения в областта на афинната диференциална геометрия. Математически факултет на Техническия университет, Берлин, Германия

д-р ЛУИЗ ДРЮКЕ

Представител на Върховния комисариат за бежанците към ООН в България, научен изследовател на организацията към Женевския университет. Член на редица чуждестранни академии

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Известен български журналист, основател на първото българско частно радио с национален обхват – Дарик радио, председател на Съюза на българските национални електронни медии

проф. д.м.н. РАДОСЛАВ РАЙЧЕВ

Известен български специалист в областта на неврологията и невропсихологията, един от основателите на Катедрата по специална педагогика на Шуменския университет. Ръководител на Клиниката по неврология към ИСУЛ, София

проф. д.ф.н. БОРИС АНДРЕЕВИЧ УСПЕНСКИ

Известен семиотик, автор на значими трудове върху историята на руския литературен език и руската култура, професор в Московския държавен университет, Русия

проф. ЕМИЛ БОЕВ

Учен-тюрколог, автор на редица монографии, учебници и изследвания в областта на турските, татарските и гагаузките езици, един от създателите на специалността „Турска филология“ в Шуменския университет. Професор в Центъра за източни езици и култури към СУ “Св. Климент Охридски”

проф. ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ

Радиожурналист, радиоизследовател, основател на Катедрата по журналистика и масови комуникации на СУ „Св. Климент Охридски”, носител на наградата на БНР “Сирак Скитник” за цялостен принос в развитието на радиото

проф. д.м.н. ГРОЗЬО СТАНИЛОВ

Виден математик в областта на геометрията и алгебрата, почетен член на Математическото дружество в Хамбург. Професор в СУ “Св. Климент Охридски”

проф. д.м.н. ПЕТЪР РУСЕВ

Известен математик, с научен принос в областта на математическия анализ, преподавател в СУ “Св. Климент Охридски” и ПУ “Паисий Хилендарски”, дългогодишен преподавател в Шуменския университет. Председател на Специализирания научен съвет по математика и механика при ВАК

проф. НОРБЕРТ РАНДОВ

Известен славист, изследовател и преводач на българска литература, защитил аспирантура в България. Преподавал старобългарска литература в университета “Хумболт” в Берлин.

проф.д-р ИМРЕ ТОТ

Световноизвестен унгарски палеославист с принос в популяризирането на старобългарската култура, чуждестранен член на Българската академия на науките. Университет “Йожеф Атила”, гр. Сегед, Унгария

проф. ВЕНЕТА ВИЧЕВА

Виден български хоров диригент и музикант, основател на детски хор “Бодра песен”, диригент на Смесен хор “Родни звуци” – Шумен, професор по дирижиране в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Носител на високи награди в областта на музикалното изкуство

доц. ТОДОР КОЛЕВ

Виден български актьор, носител на редица национални и международни награди,  преподавател по актьорско майсторство в НАТФИЗ „Кръстю Сарафов”

акад. проф. д.х.н. ПАНАЙОТ БОНЧЕВ

Световноизвестен учен с постижения в областта на аналитичната и координационната химия, дългогодишен преподавател в Шуменския университет и ръководител на Катедрата по химия. СУ „Св. Климент Охридски” и Българска академия на науките

проф. МАРИН ЧОНЕВ

Музикален педагог и хоров диригент, създател на Представителния хор “Морски звуци” и Хора на варненските момчета, основател и президент на Международния майски хоров конкурс “Проф. Георги Димитров” и директор на Международния курс за диригенти на хорова и кантатно-ораториална музика

Снимки от церемонията

ИВАН СТАНЧОВ

Виден български дипломат и общественик, мениджър и финансист, филантроп с достоен принос в българския обществено-политически живот и благотворителна кауза с висока публична значимост

проф. КРИСТИНЕ КАЙТЕЛ

Немски математик с високи постижения в областта на математическото образование и социалната практика на математиката. Заместник-ректор на Берлинския свободен университет, Германия

Академично слово – Teaching and/or Learning in Higher Education Institutions after the Bologna Contract – Constraints and Challenges

Академично слово – „Преподаване и/или учене във висшите училища след Болонския договор – ограничения и предизвикателства“

акад. СВЕТЛИН РУСЕВ

Световноизвестен художник с изявен принос и изключителни постижения за утвърждаването и развитието на съвременната българска живопис, на българската култура и изкуство, с активна преподавателска дейност и международно признание

Академично слово – „Памет за Учителите“

проф. д.м.н. КИРИЛ КИРЧЕВ

Виден български математик с международно признание и научен принос в областта на теорията на операторите, носител на академичната награда за математически науки  на БАН, професор с школа в Шуменския университет

Академично слово – “Устойчивост на нелинейни вълни”

Снимки от церемонията

проф. д-р ПАВЕЛ ПЕТКОВ

Изтъкнат български учен с международен авторитет в областта на германистиката,  професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, директор на Центъра за германски и европейски изследвания „ZEDES – Германикум”, член на Научния съвет на Института за немски език в Манхайм, един от основателите на Шуменския университет

Академично слово – “Исторически  преглед, проблеми и перспективи на германистиката в България”

Снимки от церемонията

проф. ВЛАДИМИР ВАВРЖИНЕК

Заслужил чешки учен с изключителен принос в областта на българистиката  и медиевистиката, изследовател на делото на Кирил и Методий и старобългарските литературни паметници

Академично слово – „Борбата за славянска литургия във Велика Моравия на фона на събитията в България”

Снимки от церемонията

акад. проф. д.б.н. ВАСИЛ ГОЛЕМАНСКИ

Виден учен-зоолог, оставил дълбока следа в българската наука със значими научноизследователски приноси в областта на биоразнообразието, морфологията, таксономията, биологията и екологията на сладководни, морски и паразитни едноклетъчни животни (протозои).

Академично слово –  "Животът в екстремните морски дълбини"

Снимки от церемонията

акад. ИВАН ПЕТКОВ

акад. ДАМЯН ДАМЯНОВ

акад. проф. д.т.н. ИВАН ПОПЧЕВ

Водещ учен в сферата на автоматиката и информатиката с изключителни постижения в областта на теорията на управлението и на изкуствения интелект.

Академично слово – „Интернет на нещата и рисковете"

Фикрет Индже

Председател на Надзорния съвет на най-големия завод за алуминий на Балканите  - „Алкомет“ в Шумен и председател на Управителния съвет на Българо-турската търговско-индустриална камара.

Почетен гражданин на Шумен. Няколко пъти е обявяван за дарител на годината на община Шумен. Всяка година подпомага наши студенти.

проф. д.и.н. Иван Йорданов

Проф. д.и.н. Иван Йорданов е специалист в областта на средновековната нумизматиката и сфрагистиката, науки за държавните знаци и символи през средновековието. Автор е на 9 монографични изследвания и повече от 200 научни студии, статии и съобщения в наши и чужди издания. Главен редактор на “Нумизматика, Епиграфика и Сфрагистика”, издание на АИМ при БАН, и на научната поредица „Историкии”, издание на Катедрата по история и археология. Член на редколегията на сборниците “Плиска-Преслав” и “Преслав”. Член е на международната асоциация по "Византийска сфрагистика" и на редколегията на специализираното издание “Studies in Buzantine Sigillography”, излизащо във Вашингтон и Лайпциг. Сред учредителите на Катедрата по история и археология и неин ръководител през периода 1995 – 1996 г. От 2005 г. до днес е директор на научния център по византинистика към ФХН на ШУ.

акад. Виталий Григориевич Костомаров
(1930-2020)
Виден  руски учен, известен в международните академични среди със създадените от него школи и научни направления в областта на лингвистиката и лингводидактиката, със заслуги за развитието на методиката на чуждоезиковото обучение и лингвостранознанието като едно от водещите направления в славистиката, с безспорен принос за световната русистика.

Академик Костомаров е инициатор на създаването на Института по руски език "А.С.Пушкин" в Москва, негов първи директор и първи ректор, а от 2001 г. - президент, както и вицепрезидент на Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература (МАПРЯЛ).