КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Контролен съветабв

ЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ

доц. д-р Тихомир Спирдонов Трифонов - председател (ФТН)

проф. д-р Елена Викторовна Стоянова - зам. председател (ФХН)

проф. д-р Димитър Тодоров Владев - ФПН

доц. д-р Гюрхан Хюсеинов Неджибов - ФМИ

доц. д-р Пламен Стефанов Петков - ПФ

проф. дпн Николай Стоянов Колишев - ДИКПО Варна

проф. д-р Найден Вълков Ненков - Колеж Добрич

Евгени Цонков Костадинов - Студентски съвет