КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Обяви и покани по ЗДСабв

Обява за търг с тайна наддаване от 01.11.2019 г.

Дата: 
петък, November 1, 2019 - 08:00 to вторник, December 31, 2019 - 08:00

Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” обявява, че със заповед № РД-10-892 от 30.10.2019 г.

Повторен търг с явно наддаване от 08.10.2019 г.

Дата: 
вторник, October 8, 2019 - 08:00 to четвъртък, November 28, 2019 - 16:30

Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул.

Обява за търг с тайно наддаване от 31.07.2019

Дата: 
сряда, July 31, 2019 - 08:00 to понеделник, September 30, 2019 - 16:30

ШУ ”Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен, ул. „Университетска” № 115, обявява търг за отдаване под наем на Бюфет  на партерния етаж  на Корпус 2  на адрес: гр. Шумен,  ул.

Обява за търг с явно наддаване от 29.07.2019

Дата: 
понеделник, July 29, 2019 - 08:00 to неделя, September 29, 2019 - 17:00

Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”  със седалище и адрес: гр. Шумен, ул.

Обява за търг с тайно наддаване от 22.04.2019 г.

Дата: 
понеделник, April 22, 2019 - 08:00 to неделя, June 30, 2019 - 08:00

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем (аренда)  на земеделска земя (80,926 дка) в землището на с.

Обява за търг с тайно наддаване Варна

Дата: 
вторник, January 29, 2019 - 08:30 to понеделник, April 1, 2019 - 08:30

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр.Шумен, ул. “Университетска” №115,  обявява търг  с тайно  наддаване   за отдаване под наем на 2 кв.м.

Обява за търг с тайно наддаване в К 2

Дата: 
вторник, January 29, 2019 - 08:30 to понеделник, April 1, 2019 - 08:30

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелно помещение с площ  9 кв.м. на партерния етаж в сградата на Корпус 2, находящ се на адрес: гр.

Обява за търг с тайно наддаване от 16.11.2018 г.

Дата: 
петък, November 16, 2018 - 08:00 to понеделник, December 31, 2018 - 16:30

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115,  обявява търг  с тайно  наддаване   за отдаване под наем на 1 кв.м.

Обява за търг с тайно наддаване от 24.08.2018

Дата: 
петък, August 24, 2018 - 08:30 to сряда, October 24, 2018 - 16:30

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115,  обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Бюфет на партерния етаж на Колеж - Добрич с обща площ 30 кв.м. на адрес: гр. Добрич, ж. к.

Обява за търг с тайно наддаване от 20.08.2018

Дата: 
понеделник, August 20, 2018 - 08:00 to четвъртък, September 20, 2018 - 16:00

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул.

Страници