КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Общо събраниеабв

        Общото събрание е висш орган за управление на ШУ „Епископ Константин Преславски“. Има постоянен брой членове за един мандат. ОС включва всички хабилитирани лица на основен трудов договор в ШУ, представители на нехабилитираните преподаватели, редовните докторанти, студентите и административния персонал. Приема Правилника за устройството и дейността на ШУ с мнозинството от списъчния си състав, избира ректора, определя структурния и числения състав на АС, като избира с тайно гласуване неговите членове.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
доц. д-р Юрий Петров Проданов
      Кабинет: 101, Корпус 1, ет. 1
      Телефон: 054 830495 / вътр. 166
 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

доц. д.м.н. Николай Иванов Янков
      Кабинет: 101, Корпус 1, ет. 1
      Телефон: 054 830495 / вътр. 166
 
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Мариела Великова
      Кабинет: 113, Корпус 1, ет.1
      Тел: 054 830495 вътр. 103
 
 
 

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТА

Мандат 30.10.2015 г. – 30.10.2019 г.

 

 
ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
 
проф. д. ист.н. Бисер Христов Георгиев
проф. д-р Веселин Божков Панайотов
проф. д.ф.н. Денка Недева Кръстева – Петрова
проф. д-р Димитър Димитров Попов
проф. д-р  Елена Викторовна Стоянова
проф. д.ф.н. Елка Рачева Добрева
проф. д.ф.н. Ивелина Костова Савова
проф. д-р  Людмила Константинова Костова
проф. д-р Марияна Иванова Стефанова
проф. д-р Надка Николова Николова
проф. д-р Пламен Димитров Шуликов
проф. д-р Росица Жечкова Ангелова – Георгиева
проф. д.теол.н. Румен Атанасов Ваташки
проф. д-р Румяна Балинова Тодорова
проф. д-р Татяна Иванова Чалъкова
доц. д-р Антоанета Димитрова Димитрова
доц. д-р Ася Лазарова Атанасова
доц. д-р Васил Параскевов Василев
доц. д-р Велка Александрова Попова
доц. д-р Венета Петрова Янкова
доц. д-р Ганка Иванова Янкова
доц. д-р Десислава Чанкова Иванова
доц. д-р Евдокия Боянова Борисова
доц. д-р Ивайло Иванов Найденов
доц. д-р Иво Симеонов Топалилов
доц. д-р Калина Димитрова Йочева
доц. д-р Константин Трендафилов Константинов
доц. д-р Красимир Тодоров Кръстев
доц. д-р Мийрям Неджиб Салим – Ахмед
доц. д-р Милена Александрова Палий
доц. д-р Младен Стоянов Енчев
доц. д-р Нели Христова Митева
доц. д-р Петър Иванов Стоянович
доц. д-р Пламен Тодоров Панайотов
доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева
доц. д-р Снежана Петрова Бойчева
доц. д-р Снежанка Иванова Великова
доц. д-р Стефан Маринов Минков
доц. д-р Стефан Ненчев Стефанов
доц. д-р Стефка Янчева Петкова – Калева
доц. д-р Страшимир Митков Цанов
доц. д-р Теменужка Ганчева Тенева
доц. д-р Тодор Райчев Тодоров
доц. д-р Цветана Георгиева Иванова
доц. д-р Юрий Петров Проданов
гл. ас. д-р Ивелина Аврамова Ефтимова
 
ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
 
проф. д-р Валентин Любенов Велев
проф. д.х.н. Валерий Христов Христов
проф. д.х.н. Добромир Димитров Енчев
проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев
проф. д-р Нешо Хайнрих Чипев
проф. д-р Николай Добринов Начев
проф. д-р Николай Михайлов Узунов
проф. д.с.н. Свилен Пенчев Райков
проф. д-р Христомир Йорданов Христов
проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова – Иванова
доц. д-р Александър Ставрев Дойчинов
доц. д-р Ася Пенчева Драгоева – Кирилова
доц. д-р Борислав Станишев Борисов
доц. д-р Ваня Атанасова Василева
доц. д-р Ваня Петрова Колева
доц. д-р Веселин Александров Арнаудов
доц. д-р Веселка Сидерова Радева 
доц. д-р Дарина Христова Бъчварова
доц. д-р Димитър Тодоров Владев
доц. д-р Димчо Захариев Иванов
доц. д-р Динко Профилов Димитров
доц. д-р Доротея Любенова Василева - Кюркчиева
доц. д-р Екатерина Димитрова Иванова
доц. д-р Жени Димитрова Стоянова
доц. д-р Ивайло Кънчев Иванов
доц. д-р Красимира Трифонова Танова
доц. д-р Марина Николаевна Московкина
доц. д-р Мария Младенова Бойчева
доц. д-р Милен Руменов Пенерлиев
доц. д-р Нина Арахангелова Николова – Тодорова
доц. д-р Пенка Цанева Момчилова - Стойчева
доц. д-р Петинка Радева Галчева
доц. д-р Радка Томова Николова
доц. д-р Росица Димитрова Давидова – Маджарова   
доц. д-р Росица Цанкова Владева
доц. д-р Светла Димитрова Станкова
доц. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов
доц. д-р Тодорка Сашкова Кабакчиева
доц. д-р Цвета Тодорова Маркова
гл. ас. д-р Ивайло Дианов Парушев
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
 
проф. д.т.н. Атанас Иванов Начев
проф. д.инф.н. Борислав Панайотов Стоянов 
проф. д.м.н. Иво Михайлов Михайлов
проф. д-р Константин Стойчев Цветков
проф. д-р Найден Вълков Ненков 
доц. д-р Александър Петров Милев
доц. д-р Ваньо Желязков Гаргов
доц. д-р Вежди Исмаилов Хасанов
доц. д-р Галина Славчева Борисова
доц. д-р Гюрхан Хюсеинов Неджибов
доц. д-р Корнелия Тодорова Цонева
доц. д-р Красимир Валентинов Харизанов
доц. д-р Красимир Димитров Цвятков
доц. д-р Красимир Митков Кордов
доц. д-р Лиляна Методиева Каракашева - Йончева                 
доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова
доц. д-р Огнян Борисов Христов
доц. д-р Павлина Калчева Йорданова
доц. д-р Радка Пенева Русева
доц. д-р Радостина Петрова Енчева
доц. д-р Румяна Стойкова Златева
доц. д-р Свилен Горанов Тонев
доц. д.м.н. Севджан Ахмедов Хаккъев                               
доц. д-р Славена Господинова Стоянова
доц. д-р Станимир Кунчев Железов
доц. д-р Стоян Крайчев Крайчев   
доц. д-р Теодоси Кирилов Теодосиев
доц. д-р Труфка Русева Димитрова
доц. д-р Христо Иванов Параскевов
гл. ас. д-р Иван Славейков Иванов
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
 
проф. д-р Благомир Кирилов Папазов
проф. Валери Христов Чакалов 
проф.  дпн Веселин Желязков Маргаритов
проф. д-р Виолета Кирилова Атанасова
проф. д-р Галин Борисов Цоков
проф. д.ист.н. Георги Велков Колев
проф. д-р Даринка Георгиева Василева
проф. д-р Димитър Илиев Балкански
проф. Димитър Николов Чолаков
проф. д-р Живка Енчева Военкинова
проф. д.ик.н Красимир Марков Марков
проф. д-р Красимира Тошева Бенкова
проф. д-р Меглена Живкова Апостолова
проф. д.изк.н. Мирослав Кирилов Недялков
проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова – Стоянова
проф. д-р Наталия Иванова Витанова
проф. д-р Нели Илиева Бояджиева
проф. д-р Пламен Киров Иванов 
проф. д-р Светлозар Петков Вацов
проф. д-р Снежана Христова Николова
проф. д.соц.н. Соня Борисова Илиева
проф. д.изк.н. Стефан Иванов Хърков
проф. д-р Стефан Христев Базелков
доц. д-р Божена Левон Такворян - Солакян                           
доц. д-р Гергана Кирилова Събева                           
доц. д-р Евгения Стоичкова Иванова                           
доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова
доц. д-р Живко Величков Жечев
доц. д-р Живко Димитров Жеков
доц. д-р Йорданка Стоянова Пейчева
доц. д-р Керанка Георгиева Велчева
доц. д-р Маргаритка Йорданова Генчева                           
доц. д-р Милослава Русинова Янкова
доц. д-р Николай Митев Андриянов
доц. д-р Павлина Иванова Лазарова
доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова
доц. д-р Росица Петрова Михайлова                           
доц. д-р Ростислава Георгиева Тодорова - Енчева
доц. д-р Светла Христова Петкова                           
доц. д-р Светлана Асенова Игнатовска
доц. д-р Светозар Йорданов Чилингиров                           
доц. д-р Снежана Лазарова Борисова                           
доц. д-р Стефан Панайотов Русков                           
доц. д-р Теодора Николаева Симеонова                           
доц. д-р Тодорка Малчева Иванова
доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров
доц. д-р Янна Павлова Рускова                           
гл. ас. д-р Васил Иванов Василев
 
ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
 
проф. д.ик.н. Андрей Иванов Андреев
проф. д.т.н. Борислав Йорданов Беджев
проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
проф. д.т.н. Жанета Николова Савова - Ташева
проф. д-р Живко Стоянов Жеков
проф. д-р Илинка Методиева Иванова
проф. д-р Николай Станев Проданов
проф. д-р Стефан Стайнов Желев
проф. д.т.н. Христо Лалев Лалев
доц. д-р Андрей Илиев Богданов
доц. д-р Антон Янков Антонов                           
доц. д-р Добромир Жечев Добрев
доц. д-р Доника Величкова Диманова                           
доц. д-р Ивайло Николаев Минчев                           
доц. д-р Красимир Стоянов Давидов
доц. д-р Николай Йорданов Досев
доц. д-р Огнян Момчилов Фетфов
доц. д-р Пенка Йорданова Кастрева
доц. д-р Пламен Михайлов Михайлов
доц. д-р Пламен Николов Чернокожев
доц. д-р Тихомир Спиридонов Трифонов
доц. д-р Христо Атанасов Христов
доц. д-р Чавдар Николаев Минчев                           
гл. ас. д-р Цветослав Станиславов Цанков
 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – ВАРНА
 
проф. д.ф.н. Антоанета Петрова Алипиева
проф. д.п.н. Николай Стоянов Колишев
проф. д-р Севдалина Илиева Димитрова
проф. д-р Снежанка Георгиева Въчева
доц. д-р Дориета Здравкова Чакърова
доц. д-р Зейнур Муталиб Мустафа
доц. д-р Иванка Георгиева Камбурова – Миланова
доц. д-р Нели Стойчева Димитрова
доц. д-р Таня Иванова Вълкова
гл. ас. д-р Елена Колева Ковачева
 
КОЛЕЖ – ДОБРИЧ
 
проф. д.м.н. Иван Ганчев Иванов
проф. д.м.н. Николай Иванов Янков
доц. д-р Албена Маринова Иванова
доц. д-р Божанка Раднева Байчева
доц. д-р Драгомир Пламенов Димитров
доц. д-р Живка Стоянова Илиева
доц. д-р Милена Илиева Цанкова
доц. д-р Николай Станчев Николов
ас. д-р Камелия Койчева Йорданова
 
СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
 
Факултет по хуманитарни науки
Айше Мурад Мехмед – 4 курс, ИГ
Арзун Гюнайдънов Насуфова – 4 курс, БЕИ
Георги Христов Ангелов – 3 курс, ИГ
Енгин Елханов Исмаилов – 1 курс, Журналистика
Ирена Оник Каспарян – 1 курс, Семиотика на културата
Мехмед Сали Карасали – 3 курс, АФ
Сунай Севгинов Яхов – 4 курс, ИГ
Филиз Орханова Юсеинова – 4 курс, ТФБК
 
Факултет по природни науки
Борис Асенов Масларски – 2 курс, РЗ
Илияна Колева Колева – 4 курс, БХ
Кадер Ридван Тасин – 4 курс, ГБ
Кремена Маринова Железова – 3 курс, Туризъм
Симеона Илкова Вълкова – 2 курс, ЕООС
Стоян Димитров Димитров – 3 курс, Туризъм
Фатме Шакир Исмаил – 4 курс, ГБ
 
Факултет по математика и информатика
Айше Али Молла – 3 курс, МИ
Байрамали Фикрет Мехмед – 2 курс, КИТ
Георги Манолов Манолов – 4 курс, МИ
Ибрахим Зикриев Исмаилов – 4 курс, МИ
Хатидже Ахмедова Далова – 4 курс, КИ
 
Педагогически факултет 
Ангел Красимиров Георгиев – 2 курс, РКССД, магистър
Айше Расиханова Ходулова – 3 курс, ПУНУП
Виктория Иванова Иванова – редовен докторант
Джевадие Джеват Хасан – 2 курс, ПУНУП
Емел Нигихатова Бейтулова – 4 курс, Логопедия
Захари Огнянов Дамянов – 2 курс, ПОФВ
Иванка Филипова Неделчева – 3 курс, Соц. педагогика
Ойя Орханова Юсеинова – 1 курс, НУПЧЕ
Павлин Сашев Иванов – 2 курс РКССД, магистър
Светлана Дончева Александрова – 4 курс, Соц. педагогика
Тансу Недим Халилибрям – 4 курс, ПУНУП
Теодора Филипова Неделчева – 3 курс, Социална педагогика
 
Факултет по технически науки
Ибрям Сюлейманов Ахмедов – 3 курс, КИС
Мирела Стоянова Добрева – 4 курс, Геодезия
Нурай Ергювянов Салиев- 4 курс, Инж. логистика
Симеон Стефанов Симеонов – 4 курс, Инж. логистика
Тодор Николаев Дойчев – 3 курс, Геодезия
 
КОЛЕЖ Добрич
Весела Желязкова Желева –3курс, НУПИТ
Веслиджан Юсниева Ахмедова – 3 курс, НУПИТ
Галя Неделчева Митева – 2 курс, НУПИТ
 
 
 
АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
 
Илияна Георгиева Николова – ръководител на УИ
Илияна Георгиева Петрова – гл. координатор ПФ
Илка Маринова Милушева – гл. специалист УО (ДИКПО)
Мануел Таквор Мануелян – пом.-ректор
Мариана Апостолова Петева – ръководител на УБ
Мариана Маринова Паскова- ръководител ФСО
Миглена Йорданова Труфчева  – гл. координатор (ФТН)
Павлета Иванова Масларска – координатор на директорското ръководство (Колеж Добрич)
Радостина Асенова Адамидовска – гл. координатор (ФМИ)
Ралица Дончева Вълчева – гл. координатор (ФХН)
Севелина Александрова Стоянова – лаборант-химик (ФПН)
Надежда Иванова Иринкова – гл. координатор (ЦККМ)
Наталия Веселинова Найденова – ръководител ОЧР