КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Международна дейностабв

Международна дейност

В подкрепа на Европейската програма за модернизация и интернационализация във висшето образование академичната общност на Шуменския университет отчита, че степента на международно измерение на Университета е важен критерий за качество. Този факт определя като основен приоритет заемане на достойна позиция в европейското образователно и научно пространство чрез активно подпомагане и промотиране на международната мобилност на студенти и преподаватели.

В този контекст фокусът е върху действия, насочени към създаване на мрежи от съвместни изследователски и образователни програми чрез  разработване и засилване на стратегически партньорства и споразумения в областите, в които Шуменският университет обучава своите студенти/докторанти и в областите на професионалните и научни интереси на академичния състав.

Академичната общност на Шуменския университет подкрепя позицията, че осъществяването и укрепването на международни партньорства е един от способите за достъп до световното знание, чрез което се дава възможност за създаването на нови знания и техния трансфер. Включването в съвместни международни научноизследователски и образователни дейности не на последно място въздейства и върху авторитета на Университета.

Шуменският университет е член и партньор на:

  • European University Association (EUA)
  • Balkan Universities Association (BUA)
  • Eurasian Universities Union (EURAS)

Дейностите ни в международен план целят модернизиране на научния процес и въвеждане на ефективни европейски модели и практики, което се осъществява основно по три направления:

  • двустранни договори за сътрудничество с чуждестранни университети и научни организации
  • по програма „Еразъм+”
  • дейности по други проекти и програми

Международно сътрудничество с чуждестранни университети

Шуменският университет има утвърдени партньорски отношения по 57 двустранни договори и споразумения с чуждестранни образователни и култури институции за съвместна образователна и научноизследователска дейност. Освен тях Университетът има 70 сключени договори с чуждестранни партньори за осъществяване на студентска и преподавателска мобилности.

Водещият фактор е съвместимостта на образователните компоненти. Партньорите се определят на базата на академично качество и взаимни стратегически цели на различни нива – университетско и по инициатива на основните и първични структурни звена. Общ принцип при създаване на партньорство е наличие на сходни научни и професионални интереси на всички участници, които да позволяват организиране и провеждане на научноизследователски и художественотворчески дейности, както и реализиране на академичен обмен на студенти и преподаватели. Сред партньорите на Шуменския университет са университети и научни организации, утвърдени в областта на висшето образование, обучаващи студенти на английски,  немски, руски и турски език.

Сътрудничество с чуждестранни университети и научни организации

В периода от 2013 – 2019 г. са сключени 32 договора/споразумения за международно сътрудничество между Шуменския университет и други чуждестранни университети и научни организации.

Към 2020 г. академичната общност на Шуменския университет има възможност да осъществява международна научноизследователска и художественотворческа дейност по 57 действащи договора с чуждестранни университети/организации, както и да осъществява мобилности по 70 действащи договора по програма Еразъм+.

Списък на сключените договори за сътрудничество с чуждестранни университети и научни организации действащи към 2020 г.

Наименование на чуждестранната организация:

 

Сайт:

Дата на сключване на договора:

 

Валидност:

 

1 Йохан Волфган Гьоте университет       (Франкфурт на Майн), Българска академия на науките (София), Софийски университет "Св. Климент Охридски" (София)  

 

 

29.04.1997 г.

5 г. 

автоматично подновяване

 2 Могиловски държавен технически университет (гр. Могильов, Република Беларус)

 

http://www.mgup.by/

 

 

2003 г.

безсрочен
3

Университетa в Риека

(гр. Риека, Хърватска)

https://uniri.hr/en/contact/ 2003 г.

1 г.

автоматично подновяване

4

Сегедски университет , Философски факултет

(гр. Сегед, Унгария)

 

https://u-szeged.hu/

 

 

2004 г.

3 г.

автоматично подновяване

5 Славянски университет
(гр. Кишинев, Република Молдова)
http://surm.md/ 2007 г.

5 г.

автоматично подновяване

6 Университет                  "Томас Бата"
(гр. Злин, Чехия)
https://www.utb.cz/ 03.11.2008 г.

3 г.

автоматично подновяване

7

Университет              "Казимир Велики"

(гр. Бидгош, Полша)

https://www.ukw.edu.pl/ 23.04.2009 г. безсрочен
8

Самарски филиал ГОУ ВПО към                     "Московски градски педагогически университет"

(гр. Самара, Русия)

http://samara.mgpu.ru/ 16.09.2010 г. 5 г. + 5 г.
9 Рижки технически университет                                             филиал в гр. Лиепая                                                                   (гр. Рига, Латвия) http://lf.rtu.lv/ 26.04.2010 г. 5 г. + 5 г.
10 Биологически факултет на Латвийски университет                  (гр. Рига, Латвия)

 

https://www.lu.lv/lv/

 

 

24.08.2010 г.

 

5 г. + 5 г.
11   Уляновски държавен педагогически университет                     "И. Н. Улянов"
 (гр.Уляновск, Русия)
http://www.ulspu.ru/ 29.04.2011 г. 5 г. + 5 г.
12 Одески държавен университет                      "И. И. Мечников"           (гр. Одеса, Украйна) http://onu.edu.ua/uk/ 04.07.2011 г. 5 г. + 5 г.
13 Славянски университет в Баку                                                                       (гр. Баку, Азербайджан) http://bsu.edu.az/ 03.05.2011 г. 5 г. + 5 г.
14 Бердянски държавен педагогически университет      (гр.Бердянск , Украйна) http://bdpu.org/ 26.08.2011 г. 5 г. + 5 г.
15

Херсонски държавен университет

(гр. Херсон, Украйна)

http://www.kspu.edu/ 21.10.2011 г. 5 г. + 5 г.
16 Стерлитамашка държавна педагогическа академия                     "Зайнаб Биишева"                                                                  (гр. Стерлитамак, Русия) https://strbsu.ru/ 2011 г. 5 г. + 5 г.
17 Филологически факултет на Пермски държавен национален изследователски университет                      (гр. Перм, Руска Федерация) http://www.psu.ru/ 2012 г.

3 г.

автоматично подновяване

18 Одески областен институт за усъвършенстване на учителите
 (гр. Одеса, гр. Одеса)
http://ooiuv.odessaedu.net/uk/ 29.06.2012 г. 5 г. + 5 г.
19 Институт по социални и хуманитарни науки              "EURO-BALKAN"
 (гр. Скопие, Северна Македония)
http://www.euba.edu.mk/ 17.01.2012 г. 5 г. + 5 г.
20 Коджаели университет                                                         (гр. Коджаели, Турция) http://www.kocaeli.edu.tr/ 30.03.2012 г. 5 г. + 5 г.
21 Черноморски държавен университет                            "Петър Могила"                                                                                  (гр. Миколев, Украйна) https://chmnu.edu.ua/ 17.09.2012 г. 5 г. + 5 г.
22 Държавно учреждение на висшето професионално образование ‘‘Беларуска-Руски университет            (гр. Могильов, Република Беларус)

 

 

http://bru.by/

 

 

 

28.09.2012 г. безсрочен
23 Вшехница Швиентокршиска                                   (Университет на Светия Кръст)
(гр. Киелце, Полша)
https://www.ws.edu.pl/eng/index.php 08.07.2013 г. 5 г. + 5 г.
24 Дагестански държавен институт по народно стопанство
(гр. Махачкала, Руска Федерация)
http://dgunh.ru/ 03.10.2013 г. 5 г. + 5 г.
25 Jitterbits LLC                                                                   (Американска компания, Мисури, Сейнт Луис) https://www.jitterbits.com/index.php 28.01.2013 г. 5 г. + 3 г.
26 Института по експериментална фонетика и патология на говора и Центар за унапређење животних активности
(гр. Белград, Сърбия)
http://www.iefpg.org.rs/index.php/en/ 14.06.2013 г. 5 г. + 5 г.
27 Национален университет за изкуства                                 (гр. Букурещ, Румъния) https://unarte.org 10.03.2015 г. 5 г. + 5 г.
28 Държавен университет "Илия Чавчавадзе"                      (гр. Тбилиси, Грузия) https://iliauni.edu.ge/ge 12.06.2014 г. 5 г. + 5 г.
29 Университет на Нови Сад                                                    (гр. Войводина, Сърбия) http://www.uns.ac.rs/ 01.10.2014 г. 5 г. + 5 г.
30 Киевски славистичен университет                                               (гр. Киев, Украйна) http://ksu.edu.ua/en/ 18.07.2014 г. 5 г. + 5 г.
31 Измаилски държавен хуманитарен университет    (гр. Измаил, Украйна) http://idgu.edu.ua/ 2015 г. 5 г. + 5 г.
32 Университет по мениджмънт и информационни системи – ISMA
 (гр. Рига, Латвия)
https://www.isma.lv/en/ 16.02.2015 г. 5 г. + 5 г.
33 Кубански държавен университет                                            (гр. Краснодар, Руска Федерация) https://www.kubsu.ru/ 23.12.2015 г.

5 г.

автоматично подновяване

34 Институт по висши науки                                                           (гр. Фафе, Португалия) http://www.iesfafe.pt 25.06.2015 г. безсрочен
35 Университетът в Ялова                                                                   (гр. Ялова, Турция) http://www.yalova.edu.tr/ 10.03.2015 г. 5 г. + 5 г.
36 Мелитополски държавен педагогически университет "Богдан Хмелницки"                                  (гр. Мелитопол, Украйна) https://mdpu.org.ua/ 06.01.2016 г. 5 г. + 5 г.
37 Източноукраински национален университет "Владимир Дал"                                                                      (гр. Северодонецк, Украйна) https://snu.edu.ua/ 29.01.2016 г. 5 г.
38 Померански университет в Слупск                                 (гр. Слупск, Полша) https://www.apsl.edu.pl/ 30.06.2016 г. 5 г.
39 ФДБУ ВО Югозападен държавен университет           (гр. Курск, Русия) https://swsu.ru/ 27.09.2016 г. 5 г.
40 Национален медицински университет "Богомолец" (гр. Киев, Украйна) http://nmu.ua/ua/ 21.07.2017 г. 3 г. + 3 г.
41 Общинско висше учебно заведение                        "Херсонска академия за продължаващо обучение" (гр. Херсон, Украйна) http://academy.ks.ua/ 17.11.2017 г. безсрочен
42

Тракийски университет

(гр. Одрин, Турция)

https://www.trakya.edu.tr/ 2018 г. 5 г.
43 ФДБОУ ВО Държавен институт по руски език                     "А. С. Пушкин"
 (гр. Москва, Русия)
http://www.pushkin.institute/ 22.01.2018 г.

3 г.

ежегодно подновяване

 

44 Държавен висш педагогически институт „Университет по мениджмънт на образованието“                  (гр. Киев, Украйна) http://umo.edu.ua/en 03.04.2018 г. 2 г.
45 Украински държавен университет по железопътен транспорт                                                                                            (гр. Харков, Украйна) http://www.kart.edu.ua/ 30.05.2018 г. 5 г.
46 Министерството на външните работи и търговията                        (гр. Будапеща, Унгария) https://www.kormany.hu/en 29.05.2018 г. 31.08.2020 г.
47 Федерално държавно автономно образователно учреждение за висше образование                         „Русийски университет дружба на народите“          (гр. Москва, Русия) http://www.rudn.ru/ 27.09.2018 г. 5 г.
48 Тираполски държавен университет
(гр. Кишинев, Молдова)
https://ust.md/ 26.11.2018 г. 5 г. + 5 г.
49 Балканска асоциация по история                                                (гр. Букурещ, Румъния) https://www.balkan-history.com/ 14.03.2019 г. 4 г.   
50 Тиендзински университет за чуждоезиково обучение                                                                                               (гр. Тиендзин, Китай) http://www.tjfsu.edu.cn/bindex/ 13.03.2019 г. 5 г. + 5 г.
51 Университет "Овидиус"
(гр. Констанца, Румъния)
https://www.univ-ovidius.ro/ 25.01.2019 г. 3 г.
52 Харковски национален университет „ В.Н Каразина“
(гр. Харков, Украйна)
https://www.univer.kharkov.ua/ 25.01.2019 г. 5 г. + 5 г.
53

Държавно образователно учреждение за висше образование към Московския държавен университет

(Московска област, Руска Федерация)

https://mgou.ru/ 19.04.2019 г. 3 г.
54 Университет Св. Климент Охридски                                (гр. Битоля, Северна Македония) https://www.uklo.edu.mk/ 19.07.2019 г. безсрочен
55

Тамбовски държавен технически университет

(гр. Тамбов, Русия)

http://www.tstu.ru/ 27.11.2019 г. 5 г.
56 Московски държавен университет по технологии и управление К. Г Разумовского http://mgutm.ru/ 02.10.2019 г. 5 г.
57

Университет ‘‘Гоце Делчев‘‘

(гр. Щип, Северна Македония)

http://www.ugd.edu.mk/

 

2020 г. 5 г.