КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Ректорско ръководствоабв

проф. д.и.н. Георги Велков Колев  ректор

Приемно време: понеделник 14 – 16 ч.; Кабинет 111, Корпус 1

 • Кабинет: 111, Корпус 1, ет. 1
 • Телефон: 054 830 350
 • E-mail: rector@shu.bg

доц. д-р Стефка Калева зам. - ректор по акредитация, оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, рейтинг на ШУ

 • Кабинет: 113, Корпус 1, ет. 1
 • Tел: +359 54 830 350
 • E-mail: st.kaleva@shu.bg
 • Приемно време: четвъртък 10-12 ч., К1, каб. 113

доц. д-р Чавдар Сотиров – зам.-ректор по кандидатстудентска дейност, координация със студентските органи на управление, Кариерен център

 • Кабинет: 109, Корпус 1, ет. 1
 • Tел: +359 54 830 350
 • E-mail: ch.sotirov@shu.bg

доц. д-р Росица Давидова-Маджарова – зам.-ректор по образователни политики, научноизследователска и художественотворческа дейност, институционален "ЕРАЗЪМ+" координатор

 • Кабинет: 105, Корпус 1, ет. 1
 • Tел: +359 54 830 350
 • E-mail: r.davidova@shu.bg

гл. ас. д-р Йорданка Янкова - Йорданова  академичен секретар

 • Кабинет: 114, Корпус 1, ет. 1
 • Tел: +359 54 830 495 вътр. 280
 • E-mail: j.jordanova@shu.bg
 • Приемно време: петък 14-16 ч.

д-р Николай Янков Николов – помощник-ректор

 • Кабинет: 108, Корпус 1, ет. 1
 • Телефон: 054 830 495 вътр. 106
 • E-mail: ask@shu.bg